Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

به اطلاع همکاران محترم میرساند شرکت “ایران بهداشت” در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود, نیاز به ۲نفر نماینده علمی دارد…
لذا از عزیزان مامایی که مایل به همکاری با شرکت به عنوان “نماینده علمی” میباشند, درخواست میشود با سوپروایزر شرکت خانم باجمانلو به شماره زیر تماس حاصل فرمایند:
۰۹۱۲۷۳۰۷۲۸۲

کانال انجمن علمی مامایی ایران